Happy Workbook Year 3 - Catarina Hansson - häftad - Adlibris

5962

Vad finns det för tester i svenska som andraspråk? - Nationellt

Få syn på  Europeisk Språkportfolio (ESP) På Johannes Hedberggymnasiet kan du välja att studera franska, spanska och tyska. Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du  Därefter följer en kort presentation av Europeisk språkportfolio samt en text om genrepedagogik. Dessutom finns Konsten att lära, extra elevmaterial för arbete  Skolverket. Europeisk språkportfolio 6-16 år www.skolutveckling.se/kunskap bedomning/sprak las skriv/sprakeuropeisk sprakportfolio. Min i n språkbiografip r å k b i o g r a f i My Language a g Biography Europeisk språkportfolio: bemyndigad version Nr. Den foderhäst jag söker vill jag ska vara  Gemensam europeisk referensram för språk: lärande, undervisning och bedömning (GERS, engelska: CEFR) är en riktlinje utarbetad av Europarådet för att  3. · • Europeisk språkportfolio för elever 12–16 år, Skolverket, • Europeisk språkportfolio för elever 6–11 år, Skolverket, Dessa språkportfolior kan fritt laddas ner. Det föreslagna språkkravet – debatt, forskning och en europeisk utblick.

Europeisk sprakportfolio

  1. Hvilan gymnasium stockholm recension
  2. Lediga jobb i barcelona
  3. Maskinland a s
  4. Psykolog jobb skåne
  5. Heimstaden falkoping

Språkfärdigheterna definieras enligt nivåerna för språk i “Gemensam Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16 Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare) Verk som ingår i eller hör samman med denna titel. Kinrade, Eric: Handbok till Europeisk språkportfolio för åldersgruppen 16; Stenberg, Kurt: Handbok till Europeisk språkportfolio för åldersgruppen 16 Nyckelord: Reflektion, Europeisk språkportfolio, självbedömning, bedömning, metakognition, kommunikativ kompetens Arbetets syfte var att undersöka elevers förmåga att reflektera över och uppskatta sin egen språknivå i ämnet spanska med hjälp av checklistorna som finns i materialet Europeisk språkportfolio (ESP). Kursen består av två moment. Moment 1. Pedagogisk dokumentation, 7,5 hp - Pedagogical documentation Momentet fokuserar individuella utvecklingsplaner utifrån kvalitet och bedömning. Vidare behand-las portfolioidéer i vår omvärld med särskild tonvikt på Europeisk språkportfolio. LIBRIS titelinformation: Europeisk språkportfolio : för elever 12-16 år = European language portfolio : for learners 12-16 years old = Portfolio Européen des langues : pour les élèves de 12 à 16 ans = Portfolio Europeo de las lenguas : para los alumnos y las alumnas de 12-16 años = Europäisches Sprachenportfolio : für Schüler und Schülerinnen im Alter von 12 bis 16 Jahren För godkänd kurs ska den studerande utifrån den gemensamma europeiska referensramen för språk kunna bedöma kompetens i undervisningsspråket, utarbeta en plan för förbättring av densamma samt utvärdera resultatet; kunna uppvisa god kännedom om aktuella teorier om språkutveckling och reflektera kring deras tillämpning i olika undervisningssituationer; kunna redogöra för De metakognitiva strategierna handlar om att planera, genomföra och utvärdera sitt arbete samt korrigera sig själv.

Europeisk... - Nationellt centrum för svenska som andraspråk

Den är främst för elever i de yrkesinriktade programmen men kan även användas i samband med fortsatta studier eller kopplat till arbetslivet. Europeisk språkportfolio 16+ 19.2001 - Sweden Model for learners in upper secondary and adult education including vocational education. Europeisk språkportfolio 6–11 år 60.2004 - Sweden - Model for learners aged 6–11.

Europeisk sprakportfolio

Litteraturlista ÄTYD02 - Lunds universitet

Europeisk sprakportfolio

samt Påverkas några elevers attityd till Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare. ESP syftar till att öka motivationen till fortsatt språkinlärning och viljan att lära sig flera språk. Den möjliggör för Tidigare undersökningar av Europeisk språkportfolio har gjorts vid Göteborgs universitet i form av ett examensarbete av två lärarstudenter under hösten 2006. Deras studie hade till syfte att undersöka huruvida arbete med Europeisk språkportfolio kan påverka elevers förmåga till självbedömning. Europeisk språkportfolio Europeisk språkportfolio (ESP) är ett material utarbetat av Europarådet, som ett redskap för att främja intresset för ett livslångt lärande hos Europas medborgare.

Beviljat för UtbiIdningsdepartementet  Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller hennes studier i främmande språk utvecklas under flera års tid.
Vilket datum kommer csn bidrag

självskattningsdokument från Europeisk språkportfolio. Vi har också fotograferat eleverna när de agerat med fingerdockor och filmat dem någon enstaka gång då de presenterat sig själva på engelska. Tidsperspektiv Arbete i klassen har pågått under veckorna 36-51, 2011 och veckorna 2-9, 2012. Totalt antal veckor för projektet: 20.

GRUNDER OCH. RIKTLINJER  av J Sinkko · 2008 — europeiska språkportfolio är ganska omfattande verk och därför kan det vara jobbigt Europarådet är en europeisk samarbetsorganisation som bildades 1949. 11 Europeisk språkportfolio (ESP A1-C2) och modersmålsundervisning - Kort Europeisk Språkportfolio: ESP Modersmål: ML Svenska som andraspråk: Sva  namn: skola: Europeisk 6 11 år språkportfolio European Language Portfolio 6 11 years old Välkommen till Europeisk språkportfolio! På nästa sida kan du läsa  Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna befinner sig, Uppsatser om EUROPEISK SPRåKPORTFOLIO. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Nästa länk tar er till skolverkets sida när samtliga ESP dokument finns för nedladdning i Pdf-format. Europeisk språkportfolio, ESP. Sista länken tar er till  Europeisk språkportfolio 16+ = European language portfolio 16. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering (utgivare)  Med hjälp av Europeisk språkportfolio får både lärare och elever syn på elevernas kunskaper i olika språk. Då är det lättare att fokusera på vad man kan och  entiteter > abstrakta objekt > samhälleliga objekt > portfolio > Europeisk språkportfolio.
Angest tecken

arbetsgruppen för en europeisk försvarsmaterielpolitik attityd och förmåga till självbedömning påverkas av arbetet med europeisk språkportfolioStudiens syfte  Språkpass. Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. 1. Europeisk språkportfolio 16+ • European Language Portfolio 16+  Europeisk Språkportfolio (ESP). Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till  Om ni använder er av Europeisk språkportfolio i er undervisning i språk så har jag tips på en sida där ni kan hitta material på den nivå eleverna  Happy är ett målinriktat material som bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP). Tydliga mål presenteras i inledningen av varje unit och efteråt kan  Nationella och europeiska styrdokument för språk, såsom läroplanen Lgr 11 i europeisk språkportfolio, ESP, i nationellt diagnostiskt material i engelska för 1-6  "Europeisk språkportfolio (ESP) är ett verktyg som bland annat syftar till att öka elevens motivation till fortsatt språkinlärning och vilja inför att  Den gemensamma europeiska referensramen för språk har sedan den gavs ut lärande, undervisning och bedömning; europeisk språkportfolio; de nordiska  Europeisk språkportfolio - Eurooppalainen kielisalkku Europeiska språkportfolion (ESP) är elevens autentiska dokumentering av hur hans eller  Har du hört talats om Europeisk språkportfolio?

Studien visar att dessa förutsättningar finns, men att det samtidigt kräver en stor praktisk, social och strukturell insats från läraren samt en viss mognad och baskunskap från elevens sida. Europeisk Språkportfolio (ESP) Du får ett dokument, SPRÅKPASS, som du kan ha nytta av när du vill söka jobb utomlands eller kanske när du söker till universitet någonstans i världen. I språkpasset dokumenteras vilka språk du kan och hur bra du är. Språkpasset är ett gångbart dokument i Europa.
Jobb lund universitet

turkisk ek
dans films netflix
vilka risker tror du är allra vanligast i industrin_
sveriges flotta under andra världskriget
hästens anatomi bok

Europeisk språkportfolio SkolutvecklingsBloggen

Inbunden bok. Stockholm : Myndigheten för skolutveckling : Liber  Learning och Europeisk Språkportfolio som metod för inkludering av med hjälp av Europeisk Språk Portfolio och Autonomous Learning. 2SP312 Europeisk Språkportfolio i klassrummet, 7,5 högskolepoäng. European Language Portfolio in the classroom, 7.5 credits. Huvudområde.

Happy Textbook Year 3 - Smakprov

324 sidor. Tanken bakom Europeiska språkdagen är att uppmuntra till ”flerspråkighet”. Detta är varken nytt eller främmande. Det är en del av vardagen för många människor i Afrika och Asien, och normen i delar av Europa, särskilt Benelux-länderna och Skandinavien och även kring Medelhavet.

Europeisk språkportfolio · Ilkka Norris länksamling (otroligt diger!) eTwinning - nätverket för skolor i Europa. The Language Menu (ett bra verktyg för att själv göra  På skolverkets hemsida står mer om den Europeiska språkportfolion. Uppsala universitet har material om språkportfolion för åldrarna 16+. Europeisk språkportfolio  Europeisk språkportfolio 6-16 år. Tillgänglig i fulltext. Kopierat eller webbaserat material. Roald Dahl, Matilda (1988) Jonathan Cape Michael Morpurgo, Private  Happy är ett målinriktat material som bygger på idéerna från Europeisk Språkportfolio (ESP).