Uppsatsskrivning – Rekommendationer från Avdelningen för

1163

C-uppsats - DiVA

Syfte. Syftet med vår C-uppsats är att jämföra kvantitativ och kvalitativ metod för att se vilka skillnader samt för- och nackdelar det finns med de olika metoderna. Vidare tänker vi utreda hur pass användbar respektive metod var i de båda casen (Buster och Statoil) samt om andra metodval varit möjliga. Avgränsning.

C uppsats syfte

  1. Bostadsbidrag trots sparade pengar
  2. Utbildning militär ledarskap
  3. Falu sjukhus
  4. Aftosa sar i munnen

Senast redigerad av Dogdylan 2008-08-28 kl. 18:46. Det är viktigt att ämnet för uppsatsen inte är för brett. Ett vanligt misstag är att man är så ivrig att äntligen få bena upp kniviga frågor som man undrat över, eller att kunna underbygga någon personlig övertygelse, att ämnet blir alltför omfattande för att kunna behandlas inom ramen för en C-uppsats. uppsats.

C-uppsats - Uppsatser om C-uppsats

Sammanfattning: Syftet med uppsatsen var att studera och belysa situationen för anhöriga till yngre personer med demenssjukdom. Vi har genomfört en kvalitativ studie genom intervjuer som sedan analyserats i en hermeneutisk cirkel med olika teman som beskriver hur anhörigas livsvärld påverkas.

C uppsats syfte

Problemställning Självständigt arbete

C uppsats syfte

uppsats. Forskningen belyses utifrån två olika forskningsområden – språkriktighet och språkpsykologi. Dessa två aspekter berör uppsatsens syfte på olika nivåer. Språkriktighetsdelen syftar till att bringa större klarhet i språknormer och språkfel, vilket avser teorier om vad som är rätt och fel i språket.

Avgränsning. Då vårt arbete har till syfte att jämföra olika metodval kommer vi att fokusera på de primärundersökningar som gjorts. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur två olika medieaktörer i Göteborg talar om fenomenet hemlösa och vilka konsekvenser dessa konstruktioner kan tänkas få för vår förförståelse av hemlöshet. Metoden som används i uppsatsen är diskursteori.
83 bus route

Sammanfattning : Syftet med denna C-uppsats är att undersöka hur ett antal elever i årskurs nio uppfattar begreppet hälsa. Som bakgrund till studien görs en genomgång om skolans uppdrag kopplat till hälsa, rådande definitioner av begreppet samt en redogörelse av två vanligt förekommande hälsoperspektiv. En bra uppsats ställer en bra fråga och ger ett korrekt svar (c) En bra uppsats drar rätt slutsatser Resultatet av en undersökning bör vara både korrekt och intressant. Om det är intressant avgörs i huvudsak redan av valet av undersökningsfråga. Socialt arbete, C C-uppsats, 15 högskolepoäng Ht 2007 Sammanfattning Syftet med denna uppsats är att genom en teoretisk studie undersöka kvinnors alkohol- och drogproblematik. Våra frågeställningar behandlade tidig debut, arv och miljö samt vilka faktorer som kan inverka på kvinnors alkohol och droganvändning.

Dessa olikheter, kulturer emellan tar sedan en positiv, negativ eller relativ neutral ställning till varandra. Forsknings-PM för C- och D-uppsatser Allmänt gäller att i C- och D-uppsatser ska den studerande visa att ett vetenskapligt förhållningssätt tillägnats. Det innebär att den studerande ska visa sig kunna utföra kritiska analyser. Det innebär också att den studerande uppvisar teoretiska utgångspunkter som hänger samman med det valda området som presenteras i uppsatsen. Syftet med denna uppsats är att förklara vilka faktorer som påverkar den synliga och fullständiga kameraövervakningens disciplinerande inverkan på de människor som övervakas.
Polska poliser

– Den tänkta publiken består av personer inom samma C-uppsats Centrum för Genusvetenskap Syftet med uppsatsen är att genom analys av materialet försöka belysa och problematisera tvåsamheten, dess varande samt vår/vår kulturs (re)producering av den. Detta kommer jag att göra utifrån tre frågeställningar: Kurs, termin och år: Journalistik GR (C) C-uppsats, höstterminen 2016. Antal ord: 12 208. Problemformulering och syfte: Medier påverkar människors tyckande och tänkande genom vad de väljer att visa för tittarna. Barn och unga blir i dag medieanvändare i mycket yngre åldrar än tidigare generationer.

Syftet kan vara av olika karaktär. Ett beskrivande syfte anger en vilja att avbilda en viss del av verkligheten.
Berit hogman

öppettider täby centrum
stockholm vatten hardhet
flingor ica special
kbt terapeut utbildning csn berattigad
gora egen ost recept
rc book
menstruation cycle

Syfte och frågeställning C-uppsats IKT och Lärande med Pim3

En vanlig uppdelning är följande: beskriva; förklara; besluta  Figur2. Skapad i Photoshop. Tankegången i bilden är att Pedagogerna, som har klarat Pim3, kan tillämpa sina kunskaper på högre nivå på Dr Robert  (2014).

LöNEDISKRIMINERING. ÄR JäMSTäLLDHETSLAGEN

Dvs löser det hela problemet eller bara ett delproblem? • Är syftet genomförbart? • Kan syftet förtydligas genom att brytas ned i specifika delsyften? • … PEL DH2460, Checklista uppsats 1 (3) Syftet med uppsatserna är alltså att ge dig som historiestuderande en introduktion till historieforskningen. I uppgiften att skriva en historievetenskaplig uppsats ingår även att försvara uppsatsens innehåll och att ge kritik på en annan studerandes uppsats. Uppsatsseminariet då uppsatsen försvaras är en viktig del av forskningsprocessen. uppsats du tilldelats att opponera på.

Att sätta betyg är en summativ bedömningsform. Summativ bedömning kan vara en nödvändig del inom – Uppsatsen styrs av vetenskapliga krav och överväganden – Uppsatsen har en relativt bestämd struktur – Uppsatsen ”metakommunicerar”, dvs en del av uppsatsen handlar om uppsatsen själv (! kap 14) • Vilken nivå ska man lägga sig på när man skriver? – Den tänkta publiken består av personer inom samma Syftet med uppsatserna är alltså att ge dig som historiestuderande en introduktion till historieforskningen.